Wednesday, February 8, 2023

ISO 45001 - De ce are nevoie organizația dumneavoastră de acest certificat

ISO 45001 este un standard recunoscut la nivel internațional pentru sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale. Standardul prezintă cerințele pentru ca organizațiile să stabilească, să implementeze, să mențină și să își îmbunătățească continuu sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale. Acest standard este conceput pentru a ajuta organizațiile să se asigure că oferă un mediu de lucru sigur și sănătos pentru angajații lor, precum și pentru orice alte persoane care pot fi afectate de activitățile organizației.

Ce este ISO 45001?

ISO 45001 este un standard cuprinzător pentru sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale. Acesta oferă organizațiilor un cadru pentru gestionarea și controlul riscurilor și pericolelor din domeniul OHSAS și pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor OHSAS ale operațiunilor lor. Standardul se bazează pe o abordare bazată pe procese și este conceput pentru a fi integrat cu alte sisteme de management, cum ar fi managementul calității, managementul mediului și managementul securității informațiilor.

Principalele avantaje ale ISO 45001

Îmbunătățirea performanței OHSAS

Standardul oferă o abordare structurată și sistematică a managementului OHSAS, care ajută organizațiile să identifice, să evalueze și să controleze riscurile și pericolele și să își îmbunătățească în mod continuu performanța.

O mai bună conformitate juridică

Standardul ajută organizațiile să se conformeze cerințelor legale privind OHSAS, care pot varia de la o țară la alta. Adoptând ISO 45001, organizațiile pot fi sigure că îndeplinesc cerințele legale care se aplică operațiunilor lor.

Creșterea satisfacției angajaților

Un mediu de lucru sigur și sănătos este esențial pentru bunăstarea angajaților și este, de asemenea, un factor cheie în ceea ce privește satisfacția angajaților. Organizațiile care au implementat ISO 45001 pot demonstra angajaților lor că sunt angajate în ceea ce privește sănătatea și siguranța lor, ceea ce poate contribui la creșterea satisfacției și angajamentului angajaților.

Îmbunătățirea performanței afacerii

Organizațiile care au implementat ISO 45001 pot beneficia de o performanță îmbunătățită a afacerii, ca urmare a reducerii incidentelor de SSM, a îmbunătățirii culturii SSM și a creșterii reputației. De asemenea, standardul poate ajuta organizațiile să reducă costurile legate de OHSAS, cum ar fi primele de asigurare și cererile de despăgubire a lucrătorilor.

Recunoaștere sporită pe piață

Certificarea ISO 45001 poate ajuta organizațiile să se diferențieze de concurenții lor și să își demonstreze angajamentul față de OHSAS. Standardul este recunoscut la nivel internațional și poate ajuta organizațiile să acceseze noi piețe și să câștige noi afaceri.

Procesul de certificare ISO 45001

Procesul de certificare ISO 45001 implică mai multe etape, printre care:

Pregătirea: Organizațiile trebuie să se pregătească pentru certificare prin stabilirea unui sistem de management OHSAS care să îndeplinească cerințele standardului.

Evaluarea: Organizațiile trebuie să se supună unei evaluări de către un organism de certificare terț, pentru a determina dacă sistemul lor de management OHSAS îndeplinește cerințele standardului.

Certificarea: În cazul în care evaluarea este reușită, organismul de certificare va emite un certificat de conformitate cu standardul. Pentru a-și menține certificarea, organizațiile trebuie să demonstreze conformitatea permanentă cu standardul.

Supraveghere: Organismul de certificare va efectua audituri periodice de supraveghere pentru a se asigura că organizația își menține sistemul de management OHSAS și că acesta continuă să îndeplinească cerințele standardului.

Recertificarea: Organizațiile trebuie să se supună unui audit de recertificare la fiecare trei ani pentru a demonstra conformitatea continuă cu standardul.

No comments:

Post a Comment